Бодь Даатгал компани Монгол Улсын даатгалын салбарт нэгэн шинэ хуудсыг эхлүүллээ.

Аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа өргөжин тэлэх хирээр түүнийг даган шууд болон шууд бусаар учирч болох бодит эрсдэлүүд нэмэгдэх тал бий. Энэ үед даатгалын компаниуд нь тухай бүрт урьдчилсан байдлаар эрсдлийн шинжилгээ дүгнэлтийг хийн өндөр дүнтэй эрсдлийг давхар даатгалд хамруулан

Scroll to Top